Fyrhjulingar, UTV, Quads, Delar & Tillbehör

Klicka Här!

Allt För Din Släpvagn Online!

Klicka Här!

Elfordonspremie Information

Det här händer nu när elfordonspremien är slut!

Som kund kommer du att kunna fortsätta registrera ansökningar men Naturvårdsverket kommer inte  att behandla några ärenden förrän det blivit beslutat huruvida det kommer en ny budget för 2019.

Ifall det avsätts nya medel så kommer Naturvårdsverket att återuppta sitt arbete med redan inkomna ansökningar. Skulle det däremot inte bli något förnyat anslag så kommer avslagsbeslut, med hänvisning till att det inte finns medel anslagna i 2019 års budget, att fattas.

Vad innebär premien?

Elfordonspremien innebär att den som köper en elcykel, elmoped eller annat eldrivet fordon kan ansöka om att få tillbaka 25% av inköpskostnaden hos Naturvårdsverket. Högsta ersättningsbelopp är 10 000 kronor. Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i turordning från det att de skickats in och utbetalningar sker sedan löpande, till det kontonummer som har uppgivits i ansökan.

Räkneexempel:

Om fordonet kostar 10 000 kr får du 2 500 kr (25 procent) i bidrag.
Om fordonet kostar 20 000 kr får du 5 000 kr (25 procent) i bidrag.
Om fordonet kostar 40 000 kr får du 10 000 (25 procent) i bidrag.
Om fordonet kostar 50 000 kr får du 10 000 kr (maxsumman) i bidrag.

Vad är målet med att subventionera elfordon?

Syftet är att även privatpersoner ska kunna bidra till omställningen av transportsektorn genom att kunna ställa bilen och istället använda eldrivna fordon, såsom elcykel och elmoped, vid pendling och annan typ av transport.

Var ansöker man?

Vill du ansöka om att utnyttja premien för din elcykel, elmoped eller mobility scooter, kan du göra det här.

Vad gäller för redan rabatterade elfordon?

Så länge köpet avser ett nytt elfordon gäller elfordonspremien det rabatterade priset som står angivet på kvittot. Dvs det belopp du betalt för din elcykel eller elmoped efter rabatt.

Vilka elfordon omfattas av premien?

Premien omfattar inköp av en ny elcykel, elmoped, elmotorcykel, vissa fordon avsedda för fysiska funktionsnedsättningar samt elfordon som går på tre eller fyra hjul, exempelvis mobility scooters.

Gäller premien företag?

Nej, just nu gäller premien endast för konsumenter över 18 år. Den sökande måste vara folkbordförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer.

Läs mer på natruvårdsverket- Läs mer