Scooterhusets guide till försäkring

Lär dig mer om de olika försäkringarna som finns till din moped och MC-scooter

Vad måste man ha för försäkring på sin Moped klass I, Moped klass II eller MC-scooter? Och vad är det egentligen för skillnad på halvförsäkring och helförsäkring? I denna guide går vi igenom de olika försäkringsformer som finns och vilken som passar dig.
Trafikförsäkring
Måste - För att framföra alla sorters mopeder och mc scooters på allmän väg och i trafik ( även cykelbanor för klass 2 mopeder ) måste fordonet ha minst en trafikförsäkring, denna skall tecknas så snart fordonets köps vare sig det gäller en ny eller begagnad moped eller scooter. Tecknas inte en trafikförsäkring och ditt fordon sätts i trafik kommer trafikförsäkringsföreningen, TFF, att ta ut en avgift varje dag som fordonet är påställt tills fordonet är försäkrat. Har du sett något avsnitt av Lyxfällan vet du hur snabbt det springer iväg i pengar för dessa avgifter. Trafikförsäkringen omfattar ersättning på skador på det andra fordonet vid händelse av en kollision eller liknande samt även skador på föraren samt fotgängare och cyklister.
Halvförsäkring
Bättre - En halvförsäkring på en moped eller scooter omfattar förutom trafikförsäkringen även ersättning för brand och stöldskador. I vissa halvförsäkringar ingår även ersättning för glasskador, räddning (gäller endast Moped klass 1) och rättsskydd. Köper du Insplanets halvförsäkring ingår försäkringsskydd för brand och stöldskada.
Helförsäkring
Bäst - Med en helförsäkring är du så gott skyddad som du kan bli då denna förutom det som innefattas av trafik och halvförsäkringen även ersätter dig för vagnskada som kan uppkomma i samband med en omkullkörning eller olycka där du själv är vållande. I Insplanets helförsäkring ingår vagnskadeförsäkring.
Tabell försäkring